happy team

گروه رابین

حامی جنگل‌های هیرکانی

گزارش مسئولیت اجتماعی گروه هوشمند رابین با آگاهی از نقش خود نسبت به جامعه، با نگاهی آیندهنگر و تأکید بر پایداری محیط زیست، در راستای انجام فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی خود گام برداشته و حمایت از جنگل­‌های هیرکانی را در دستور کار خود قرار داده است. ما در گروه هوشمند رابین مفتخریم که با کاشت 4000 اصله نهال در محدوده جنگل های باستانی هیرکانی به مسئولیت خود، جامه عمل پوشاندهایم؛ بدین سبب از مشتریان گرانقدر خود سپاسگزاریم که در تحقق این عمل خیر اجتماعی سهیم شده و با انتخاب و اعتماد به گروه هوشمند رابین فرصتی را ایجاد نمودند تا برای حال خوب مردم و محیط زیست کشور عزیزمان ایران، گام برداریم. باشد که سرسبزی در سرزمینمان همیشگی باشد.